References

Hogestijn, J.W.H. & J.H.M. Peeters (eds) 2001, De mesolithische en vroeg-neolithische vindplaats Hoge Vaart-A27 (Flevoland), Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 68).