References

Siemons, H. & J.J. Lanzing (eds) 2009, Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 11).