References

Prummel, W. 2007, Dieren op de wierde Englum. In: A. Nieuwhof (ed.), De Leege Wier van Englum. Archeologisch onderzoek in het Reitdiepgebied, Groningen (Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 91), 116-159.