References

Holwerda, J.H. 1910, Opgravingen in de Hertekamp bij Vaassen, Oudheidkundige Mededelingen uit het Rijksmuseum van Oudheden te Leiden IV, 1-30.