References

Louwe Kooijmans, L.P. (ed.) 2001b, Hardinxveld-Giessendam De Bruin. Een kampplaats uit het Laat-Mesolithicum en het begin van de Swifterbant-cultuur (5500-4450 v. Chr., Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 88).