References

Van Dam, J.F.M. 1997. Vissen in veenmeren, de sluisvisserij op aal tussen Haarlem en Amsterdam en de ecologische transformatie in Rijnland 1440-1530, PhD thesis Leiden.