References

Molenda, D. 2001, Polski Ołów na Rynkach Europy Środkowej w XIII-XVII Wieku, Studia i Materiały z Historii Kultury Materialnej LXIX, Warszawa.