References

Brinkkemper, O. 2007, Archeobotanisch onderzoek aan een vroeg-middeleeuwse waterputvulling van Schokland-de Zuidert. In: J. van Doesburg & G.V. Mauro (eds), Onderzoek en archeologische begeleiding op en rondom Schokland, Amersfoort(Rapportage Archeologische Monumentenzorg 142), 83-86.