References

Waldus, W.B. 2000, Vergraven en verdronken. Het archeologische onderzoek van een overslibde nederzetting uit de late ijzertijd en de Romeinse tijd bij de vinex-locatie Hempens-Teerns direct ten zuiden van Leeuwarden, Groningen (ARC-publicaties 30).