References

Kooistra, L.I. & H. van Haaster 2001, Archeobotanie. In: M.M. Sier and C.W. Koot (eds) Archeologie in de Betuweroute, Kesteren-De Woerd, Bewoningssporen uit de IJzertijd en de Romeinse Tijd. Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 82), 293-359.