References

Houttuyn, F. 1783, Natuurlijke historie of uitvoerige beschrijvingen der dieren, planten en mineralen volgens het samenstel van den heer Linnaeus; Deel 2, 14e stuk: de varens, mossen enz., Amsterdam (erven F. Houttuyn).