References

Amkreutz, L. & L. Verhart 2006, De Hazendonkgroep en het midden-neolithicum van Limburg, Archeologie in Limburg 104, 10-17.