References

Bloemers, J.H.F., & M.D. De Weerd 1984, Van Brittenburg naar Lugdunum. Opgravingen in de bouwput van de nieuwe uitwateringssluis in Katwijk, 1982. In: P.S. Anes, J.H.F. Bloemers, J.E.A. Boomgaard, W. de Leeuw, L. Sentis-Senden & M.D. de Weerd (eds), De uitwateringssluizen van Katwijk 1404 – 1984, Leiden (Hoogheemraadschap van Rijnland Leiden), 41-51.