References

Schut, P. 1987, Een inventarisatie van Neolithische vondsten in de Achterhoek, Gelderland, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 4).