References

De Langen, G.J. & H.T. Waterbolk 1989, De archeologie van Ezinge. De nederzettings- en onderzoeksgeschiedenis van een Gronings terpdorp, Jaarverslagen van de Vereniging voor Terpenonderzoek 66-72, 78-111.