References

Verhart, L.B.M., in prep., De verspreiding van LBK-artefacten in Midden-Limburg en zijn betekenis.Vosgerau, H,-G. 1983-84, Erfahrungen beim Rekonstruktionsversuch von Bohrvorrichtungen, Die Kunde NF 34-35, 187-190.