References

Brounen, F.T.S., 1985, HVR 183: Vroeg-, midden- en laat¬neolithis¬che vondsten te Echt-Annendaal, Ar¬cheologie in Limburg 24, 66-71.