References

Groot, M. 2008c, Archeozoölogisch onderzoek. In: L. van der Feijst, J. de Bruin & E. Blom (eds), De nederzetting te Naaldwijk II. Bewoningssporen uit de Romeinse tijd en de Middeleeuwen, Amersfoort (ADC-monografie), 179-188.