References

Mylonas, G.E. 1973, O tafikos kyklos B ton Mykenon, Athens.