References

Van Wijngaarden-Bakker, L.H. 1996, Zoöarcheologisch onderzoek I. Midden-Delfland - vindplaatsen 19.07, 20.17, 16.55, 5.01/02, Amsterdam (Westlandproject rapport 5).