References

Kranendonk, P., P. van der Kroft, J.J. Lanzing & B.H.F.M. Meijlink (eds) 2006, Witte vlekken ingekleurd, archeologie in het tracé van de HSL-Zuid, Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 113).