References

Gotjé, W. 1993, De Holocene laagveenontwikkeling in de randzone van de Nederlandse kustvlakte (Noordoostpolder), Amsterdam (PhD dissertation).