References

Ball, E.A.G. & P.W. van den Broeke in voorb., Oosterhout-’t Klumke. Opgravingen op 't Klumke te Nijmegen-Oosterhout. Boeren uit het Midden-Neolithicum, de IJzertijd en de Merovingische periode op een zandrug in de oostelijke Betuwe Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen).