References

Stol, T. 1993, Galgeberg, criminaliteitsbestrijding door afschrikking. In: S. Barends et al. (ed.), Over hagelkruisen, banpalen en pestbosjes; historische landschapselementen in Nederland, Utrecht, 53.