References

Schelvis, J. 2003, Ectoparasieten. In: J. van Dijk, H.A. Robbers & T. de Ridder (eds), Hoogstad 6.036. Het dierlijk materiaal uit de Romeinse tijd, Vlaardingen (VLAK-verslag 3.2), 29-31.