References

Hugen, L.C. 1990, Toepassing van onderwaterfotogrammetrie bij de archeologische kartering van een scheepswrak, MA thesis Delft.