References

Van Es, W.A. 1991, Van Maastricht naar Rhenen, een wandeling in de laat-Romeinse tijd, 13e Kroonvoordracht.