Noten

7. Generally dated between 2900 and 2000 cal.BC (van den Broeke et al. 2005, 28)