References

Nicolay, J.A.W. 2008b, De fasering van de nederzettingssporen, inclusief de greppels. In: J.A.W. Nicolay (ed.), Opgravingen bij Midlaren. 5000 jaar wonen tussen Hondsrug en Hunzedal, Groningen (Groningen Archaeological Studies 7), 205-218.