References

Van Holk, A.F.L. & A. Immink in prep. c, Twee 16de eeuwse waterschepen op kavel ZN74.