References

Waldus, W.B. 2007, Bewoningssporen vanaf de Romeinse tijd op twee kwelderwallen in het tracé van de N31 Zurich-Harlingen, Amersfoort (ADC rapport 994).