References

Prummel, W. 2006, Dierlijk bot. In: A. Nieuwhof (ed.), De wierde Wierum (provincie Groningen),Een archeologisch steilkantonderzoek, Groningen (Groningen Archaeological Studies 3), 31-45.