References

Boeles, P.C.J.A. 1951, Friesland tot de elfde eeuw. Zijn vóór- en vroege geschiedenis. Tweede druk, 's-Graven„hage.