References

Waldus, W.B. (ed.) 2010, Wrak VAL7, Buiten IJ, De opgraving, lichting en het onderzoek van een 16e-eeuws waterschip, Amersfoort (ADC Rapport 2064).