Journal of Archaeology in the Low Countries 3-1 (November 2011)R.J. van Zoolingen: Rural cult places in the civitas Cananefatium

References

Annaert, R. 1993, Een Viereckschanze op de Alfsberg te Kontich (prov. Antwerpen): meer dan een cultusplaats. In: Archeologie in Vlaanderen 3, 53-125.

Bakx, J.P.L. & S.H. Jongma 2009, Archeologische Kroniek. In: Jaarboek Delfia Batavorum 18-2008, Delft, 151-157.

Bauchhenß, G. & G. Neumann (eds) 1987, Matronen und verwandte Gottheiten. Ergebnisse eines Kolloquiums veranstaltet von der Göttinger Akademiekommission für die Altertumskunde Mittel- und Nordeuropas, Bonn/Köln (BJ, Beiheft 44).

Benjamins, M. 1999, De ontwikkeling van cultusplaatsen in Zuid-Nederland en Noord-België in de Late IJzertijd en Romeinse tijd, MA thesis, Leiden.

Bittel, K. 1981, Religion und Kult. In: K. Bittel, W. Kimmig & S. Schiek (eds), Die Kelten in Baden-Württemberg, Stuttgart, 85-117.

Bloemers, J.H.F. 1978, Rijswijk (ZH), ‘De Bult’: Eine Siedlung der Cananefaten, Amersfoort (Nederlandse Oudheden 8).

Blom, E. & L. Van der Feijst 2007, Poeldijk Westhof, vindplaats B. Een inheems-Romeinse nederzetting uit de 1e tot de 3e eeuw, Amersfoort (ADC Rapport 909).

Bosman, A.V.A.J. 1992, Velserbroek B6, military equipment from a ritual site, Arma 4, 5-8

Bosman, A.V.A.J. 1993, Velserbroek B6, military equipment from a ritual site (2), Arma 5, 3-8

Bourgeois, J. & J. Nenquin 1996, Les enclos circulaires, allongés et quadrangulaires en Flandre découverts par les fouilles et les prospections aériennes. Contribution à la connaissance des âges des métaux. In: M. Groenen (ed.), La préhistoire au quotidien. Mélanges offerts à Pierre Bonenfant, 42-72.

Bruneaux, J.-L, P. Meniel & F. Poplin 1985, Gournay I; les fouilles sur le sanctuaire et l’oppidum (1975-1984), Chevrières.

Byvanck, A.W. 1935, Excerpta Romana II, ‘s-Gravenhage.

Cabanillas de la Torre, G.C. 2010, Armas y ritual durante la Segunda Edad del Hierro en la mitad Sur de la Galia, Cuadernos de Prehistoria y Arqueología de la Universidad Autónoma de Madrid 36, Madrid, 39-66.

Cuyt, G. 1985, De inheems-Romeinse nederzetting te Wijnegem, Archaeologica Belgica I-2, 67-70.

De Bruin, J. & H. Koot 2006, Onder de rook van Forum Hadriani. De nederzetting Leeuwenbergh. In: W. de Jonge, J. Bazelmans & D. de Jager (eds), 140-145.

De Bruin, J. 2005, Een eerste aanzet tot de ontrafeling van de bewoningsgeschiedenis van zuidelijk Zuid-Holland in de Romeinse tijd. In: SOJA-bundel 2002 Leiden en 2003 Amsterdam, Leiden, 27-34.

De Hingh, A.E. & E. Van Ginkel 2009, De archeologie van Den Haag, Utrecht.

De Hingh, A.E. & W.K. Vos 2005, Romeinen in Valkenburg (ZH). De opgravingsgeschiedenis en het archeologische onderzoek van Praetorium Agrippinae, Leiden.

De Jonge, W., J. Bazelmans & D. de Jager (eds) 2006, Forum Hadriani. Van Romeinse stad tot monument, Utrecht.

Derks, T. 1998, Gods, temples, and ritual practices. The transformation of religious ideas and values in Roman Gaul, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 2).

Eggers, H.J. 1951, Der römische Import im freien Germanien, Hamburg (Atlas der Urgeschichte Band 1).

Flamman, J.P. & T.A. Goossens (eds) 2006, Schipluiden, ‘Harnaschpolder’. De inrichting en bewoning van het landschap in de Romeinse tijd (125-270 na Chr.), Amersfoort (ADC Archeoprojecten Rapport 625).

Fontijn, D.R. 2002, Het ontstaan van rechthoekige ‘cultusplaatsen’. In: H. Fokkens & R. Jansen (eds), 2000 jaar bewoningsdynamiek. Brons- en ijzertijdbewoning in het Maas-Demer-Scheldegebied, Leiden, 149-172.

Galsterer, B. & H. Galsterer 1975, Die römischen Steininschriften aus Köln, Köln (Wissenschaftliche Kataloge des Römisch-Germanischen Museums Köln II).

Gerritsen, F. 2003, Local identities. Landscape and community in the late-prehistoric Meuse-Demer-Scheldt region, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 9).

Goossens, T.A. 2006a, Noordelijke nederzetting (AHR-02). Sporen en structuren. In: J.P. Flamman & T.A. Goossens (eds), 97-128.

Goossens, T.A. 2006b, Zuidelijke nederzetting (AHR-01). Sporen en structuren. In: J.P. Flamman & T.A. Goossens (eds.), 181-235.

Groot, M. 2007, Archeozoölogisch onderzoek. In: E. Blom & L. Van der Feijst, Poeldijk Westhof, vindplaats B. Een inheems-Romeinse nederzetting uit de 1e tot de 3e eeuw, Amersfoort (ADC Rapport 909), 83-89.

Groot, M. 2009, Searching for patterns among special animal deposits in the Dutch river area during the Roman period, Journal of Archaeology in the Low Countries 1-2.

Hallewas, D.P. & R.M. Van Dierendonck 1993, The Valkenburg-Marktveld and Valkenburg-the Woerd Excavations, 1985-1988: a preliminary report. In: R.M. Van Dierendonck, D.P. Hallewas & K.E. Waugh (eds), The Valkenburg Excavations, 1985-1988, introduction and detail studies, The Valkenburg Project I, Amersfoort (Nederlandse Oudheden 15), 11-46.

Heeren, S. 2009, Romanisering van rurale gemeenschappen in de civitas Batavorum. De casus Tiel-Passewaaij, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 36).

Hendriksen, M. 2009, Romeins metaal. In: M. Bink & P.F.J. Franzen (eds): Forum Hadriani Voorburg. Definitief Archeologisch Onderzoek, ’s-Hertogenbosch (BAAC rapport A-05.0125), 280-310.

Hondius-Crone, A. 1955, The Temple of Nehalennia at Domburg, Amsterdam.

Kodde, S.W., 2007, Living on the edge. Rurale bouwtradities in het West-Nederlandse kustgebied gedurende de Late IJzertijd en de Romeinse periode, MA thesis Vrije Universiteit Amsterdam.

Kooistra, L.I. 2006, Landgebruik, landbouw en voeding in de Romeinse tijd aan de hand van het botanisch materiaal. In: J.P. Flamman & T.A. Goossens, 406-422.

Koster, A. & T. Derks 1994, Drinkgelagen in het teken van een vergoddelijkte held. Het bronzen vaatwerk. In: N. Roymans en T. Derks (eds), De tempel van Empel, ’s-Hertogenbosch, 174-180.

Koster, A. 1997, Description of the collections in the Provinciaal Museum G M Kam at Nijmegen, 13. The Bronze Vessels 2, Nijmegen.

Maes, K. & L. Van Impe 1987, Begraafplaats uit de ijzertijd en Romeinse vondsten op de ‘Rietem’ te Wijshagen (gem. Meeuwen-Gruitrode), Archaeologica Belgica 2, 2, 47-56.

Nicolay, J.A.W. 2007, Armed Batavians. Use and significance of weaponry and horse gear from non-military contexts in the Rhine delta (50 BC to AD 450), Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 11).

Nieweg, D.C. 2009, Archeozoölogie. In: H. Siemons & J.J. Lanzing (eds), Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 11), 301-315.

Oosten, J.G. 1985, The war of the gods: The social codes in Indo-European mythology, Londen.

Reigersman-Van Lidth de Jeude, W.F. 2006, Keramische objecten. In: J.P. Flamman & T.A. Goossens, 145-147.

Roymans, N. & T. Derks (eds) 1994, De Tempel van Empel, een Hercules-heiligdom in het woongebied van de Bataven, ’s-Hertogenbosch.

Roymans, N. 1987, Tribale samenlevingen in Noord-Gallië. Een antropologisch perspectief, PhD dissertation Amsterdam.

Roymans, N. 2004, Ethnic identity and imperial power. The Batavians in the early Roman empire, Amsterdam (Amsterdam Archaeological Studies 10).

Siemons, H. & J.J. Lanzing (eds) 2009, Bewoningssporen uit de Romeinse tijd in het Wateringse Veld, Den Haag, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 11).

Slofstra J. & W. Van der Sanden 1987, Rurale cultusplaatsen in de Romeinse tijd in het Maas-Demer-Scheldegebied, Analecta Praehistoria Leidensia 20, Leiden, 125-168.

Slofstra, J. 1982, Een inheems-Romeinse villa op de Kerkakkers bij Hoogeloon. In: J. Slofstra, H.H. Van Regteren Altena, N. Roymans & F. Theuws (eds): Het Kempenprojekt, een regionaal-archeologisch onderzoeksprogramma, Waalre, 102-112.

Stuart, P. & J.E. Bogaers, 2001: Nehalennia. Römische Steindenkmäler aus der Oosterschelde bei Colijnsplaat, I. Textband, Leiden (Collections of the National Museum of Antiquities at Leiden, 11).

Stuart, P. 2003, Nehalennia – Documenten in steen, Goes.

Therkorn, L.L. 2004, Landscaping the powers of darkness & light: 600 BC – 350 AD settlement concerns of Noord-Holland in wider perspective, PhD dissertation Amsterdam.

Van Boekel, G.M.E.C. 1989, Terracottabeeldjes van de Scheveningseweg. Romeinse vondsten in ’s-Gravenhage II, Den Haag (VOM-reeks 1989-3).

Van Boekel, G.M.E.C. 1990, Romeinse terracottabeeldjes uit Valkenburg (Z.H.). In: E.J. Bult & D.P. Hallewas (eds.), Graven bij Valkenburg III. Het archeologisch onderzoek in 1987 en 1988, Delft, 101-116.

Van der Linden, E. 2010, Aardewerk. In: R.J. Van Zoolingen (ed.), 49-90.

Van der Meij, L. & W.F. Reigersman-Van Lidth de Jeude 2009, Aardewerk. In: E. Eimermann, Cananefaatse boeren aan de noordelijke oeverwal van de Gantel. Een archeologische opgraving aan de Juliahof te Wateringen, gemeente Westland, Amersfoort (ADC-rapport 822), 97-115.

Van der Sanden, W. & H. Van der Klift 1984, Een tumulus uit de Romeinse tijd te Alphen, Analecta Praehistorica Leidensia 17, Leiden, 107-118.

Van der Valk, B. 2006, Het prehistorische landschap tussen Oude Rijn en Maas in de laatste vier millennia voor Christus. In: W. de Jonge, J. Bazelmans & D. de Jager (eds), 16-25.

Van Enckevort, H. (ed.) 2007, De Romeinse cultusplaats. Een opgraving in het plangebied Westeraam te Elst – gemeente Overbetuwe (Gld.), Nijmegen (Archeologische Berichten Nijmegen – rapport 5).

Van Londen, H. 1996, Archeologisch onderzoek naar een inheemse nederzetting uit de Romeinse tijd aan de Polderweg, internal report Universiteit van Amsterdam.

Van Londen, H. 2006, Midden-Delfland: The Roman native landscape past and present, PhD dissertation Amsterdam.

Van Renswoude, J. & W. Roessingh 2009, Catalogus nederzettingsstructuren. In: J. Van Renswoude & J. Van Kerckhove, Opgravingen in Geldermalsen-Hondsgemet. Een inheemse nederzetting uit de Late IJzertijd en Romeinse tijd, Amsterdam (Zuidnederlandse Archeologische Rapporten 35/2), 477-615.

Van Zoolingen, R.J. (ed.) 2010, Een Cananefaatse cultusplaats. Inheems-Romeinse bewoning aan de Lozerlaan, Den Haag, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 12).

Veen, M.M.A. Van & J.A. Waasdorp 2000, Archeologische-geologische kaart van Den Haag, Den Haag (Haagse Oudheidkundige Publicaties 5).

Velde, H.M. Van der (ed.) 2008, Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn. Tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk (1996-2006), Amersfoort (ADC Monografie 5/ADC Rapport 1456).

Vermeeren, C. & O. Brinkkemper 2010, Botanie. In: R.J. Van Zoolingen (ed.), 135-139.

Vermeulen, F. & J. Bourgeois 2000, Continuity of prehistoric burial sites in the Roman landscape of Sandy Flanders. In: J. Pearce, Millet M. & M. Struck (eds), Burial, society and context in the Roman World, Oxford, 143-161.

Vos, W.K. 2009, Bataafs platteland. Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied, Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 35).

Waasdorp, J.A. 1995, ’s-Gravenhage. In: J.-K.A. Hagers & W.A.M. Hessing (eds), Archeologische kroniek van Holland over 1994, Holland 27, 374-376.

Wiepking, C.G. 1997, Leidschendam-Leeuwenbergh. Erfgoed der erven, MA thesis Vrije Universiteit Amsterdam.