References

Bechert. T. 1983, De Romeinen tussen Rijn en Maas, Dieren.