References

Baart, J.M. et al. 1977, Opgravingen in Amsterdam, 20 jaar stadskernonderzoek, Amsterdam.