References

Martin, H. 1927, De Galgenberg te Amersfoort, Jaarboekje van Oud-Utrecht 1927, 170-196.