References

Uytterschaut, H.T. 1990a, De invloed van het veen op de lijken. In: Van der Sanden (ed.), 101-103.