References

Schut, P. 1991, Een inventarisatie van neolithische bijlen uit Gelderland, ten noorden van de Rijn, Amersfoort ( Nederlandse Archeologische Rapporten 11).