References

Dijkstra, M.F.P. 2008, Aardewerk uit de vroege middeleeuwen. In: H. van der Velde (ed.), Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn. Tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk (1996-2006), Amersfoort, 269-293 (ADC monografie/ADC Rapport 1456).