References

Hogestijn, J.W.H. & R.C.G.M. Lauwerier, 1992, Zoelen Beldert, Jaarverslag Rijksdienst voor het Oudheidkundig Bodemonderzoek 1991, 108.