References

Van den Brandhof, W. 2005, Ubische of Bataafse quinarii. Typologie en datering, Detector Magazine 82, 13-17.