References

Therkorn, L.L. & E.A. Besselsen 2008, ‘Speciale’ kuilen op de vindplaats AHR02: enkele opmerkingen over de betekenisgeving aan het graven en opvullen van kuilen. In: J.P. Flamman & E.A. Besselsen (eds), Het verleden boven water. Archeologische monumentenzorg in het AHR-project, Delft/Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 148), 243-256.