References

Peters, F.J.C & J.H.M. Peeters (eds) 2001, De opgraving van de mesolithische en neolithische vindplaats Urk-E4 (Domineesweg, gemeente Urk), Amersfoort (Rapportage Archeologische Monumentenzorg 93).