Journal of Archaeology in the Low Countries 1-2 (November 2009)Liesbeth Troubleyn; Frank Kinnaer; Anton Ervynck; Luk Beeckmans; Danielle Caluwé; Brigitte Cooremans; Frans De Buyser; Koen Deforce; Konjev Desender; An Lentacker; Jan Moens; Gaston Van Bulck; Maarten Van Dijck; Wim Van Neer; Werner Wouters: Consumption patterns and living conditions inside Het Steen, the late medieval prison of Malines (Mechelen, Belgium)

References

Benecke, N. 1994, Der Mensch und seine Haustiere. Die Geschichte einer jahrtausendealten Beziehung, Stuttgart (Theiss-Verlag).

Berents, D.A. 1991, Galg en rad: ‘wrede straffen’ in laat-middeleeuws Utrecht. In: H.A. Diederiks & H.W. Roodenburg (eds) Misdaad, zoen en straf, Aspekten van de middeleeuwse strafrechtsgeschiedenis in de Nederlanden, Hilversum (Verloren), 85-101.

Berlemont, F.A. 1975, Mechelse Kronieken, van het jaar 1 tot 1945, Brussel (Uitgeverij Kultuur en Beschaving).

Beterams, F.G.C. 1956, Inventaris van het Archief van de Commissie van Openbare Onderstand van Mechelen, deel 1, Mechelen (Commissie van Openbare Onderstand).

Beterams, F.G.C. 1957, Inventaris van het Archief van de Commissie van Openbare Onderstand van Mechelen, deel 2, Mechelen (Commissie van Openbare Onderstand).

Bormans, S. & E. Schoolmeesters 1895, Cartulaire de l’Église Saint-Lambert de Liège 2, Bruxelles (Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux Arts. Commission royale d'Histoire).

Collet, E. (ed.) 1992, Specerijkelijk, de specerijenroutes, Brussel (Algemene Spaar- en Lijfrente Kas).

Dalby, A. 2000, Dangerous tastes, The story of spices, Berkeley & Los Angeles (University of California Press).

Deforce, K. in press, Pollen analysis of 15th century cesspits from the palace of the dukes of Burgundy in Bruges (Belgium): evidence for the use of honey from the western Mediterranean, Journal of Archaeological Science.

Deforce, K., J. Bastiaens & V. Ameels 2007, Peat re-excavated at the Abbey of Ename (Belgium): archaeobotanical evidence for peat extraction and long distance transport in Flanders around 1200 AD, Environmental Archaeology 12, 87-94.

De Groot, A. 1984, Het stadhuis van Delft. Aspecten van zijn bouw- en restauratiegeschiedenis, Bulletin KNOB 83 (1), 1-42.

De Groote, K. 2008, Middeleeuws aardewerk in Vlaanderen. Techniek, typologie, chronologie en evolutie van het gebruiksgoed in de regio Oudenaarde in de volle en late middeleeuwen (10de-16de eeuw), Brussel (Relicta - Monografie 1, two volumes).

De Groote, K. & J. Moens 1995, De oudste stadsversterking van Aalst (prov. Oost-Vlaanderen), Archeologie in Vlaanderen 4, 95-148.

De Groote, K., J. Moens, D. Caluwé, B. Cooremans, K. Deforce, A. Ervynck, A. Lentacker, E. Rijmenants, W. Van Neer, W. Vernaeve & I. Zeebroek 2004, De Valcke, de Slotele en de Lelye, burgerwoningen op de Grote Markt te Aalst (prov. Oost-Vlaanderen): onderzoek naar de bewoners, analyse van een vroeg-16de-eeuwse beerputvulling en de evolutie tot stadhuis, Archeologie in Vlaanderen 8, 281-408.

De la Croix, D., X. Rousseaux & J.-P. Urbain 1996, To fine or to punish in the late Middle Ages: a time-series analysis of justice administration in Nivelles, 1424-1536, Applied Economics 28, 1213-1224.

Deligne C. 2009, Carp in the city. Fish-farming ponds and urban dynamics in Brabant and Hainaut, c. 1100-1500. In: L. Sicking & D. Abreu-Ferreira (eds) Beyond the catch. Fisheries of the North Atlantic, the North Sea and the Baltic, 900-1850, Leiden & Boston (Brill), 283-308.

De Poorter, A. 2001, Pottenbakkersafval van laat-middeleeuws hoogversierd aardewerk uit Mechelen, Vormen uit vuur, Mededelingenblad Nederlandse Vereniging van Vrienden van Ceramiek en Glas 8-25.

Desmet G. & P. Raveschot 1983, Laat-middeleeuwse vondsten uit de Oudburg, Stadsarcheologie 7-2, 8-16.

Dewilde, M. & P. Van der Plaetsen 1994, Huisraad en bouwelementen. In: A. Ervynck (ed.) De ‘Burcht’ te Londerzeel, Bewoningsgeschiedenis van een motte en een bakstenen kasteel, Zellik (Archeologie in Vlaanderen Monografie 1), 41-94.

Dunbabin, J. 2002, Captivity and Imprisonment in Medieval Europe, 1000-1300, Basingstoke & New York (Palgrave Macmillan).

Eeman, M., H. Kennes & L. Mondelaers 1984, Bouwen door de eeuwen heen, Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Deel 9, Stad Mechelen, Binnenstad, Gent (Snoek-Ducaju & Zn).

Eeman, M. & H. Vlieghe 1991, De zichtbare vormen van vroomheid en burgertrots. In: R. van Uytven (ed.) De geschiedenis van Mechelen, Van Heerlijkheid tot Stadsgewest, Tielt (Lannoo), 75-80.

Ervynck, A. 2003, De introductie van het konijn in de Lage Landen: een verkeerde datering voor vondsten uit een latrine bij de abtswoning van de Sint-Salvatorsabdij te Ename (stad Oudenaarde, prov. Oost-Vlaanderen), Archeologie in Vlaanderen 7, 111-114.

Ervynck, A. 2004, Orant, pugnant, laborant. The diet of the three orders in the feudal society of medieval north-western Europe. In: S.J. O' Day, W. Van Neer & A. Ervynck (eds) Behaviour behind bones. The zooarchaeology of ritual, religion, status and identity, Oxford (Oxbow Books), 215-223.

Gale, R. & D. Cutler 2000, Plants in Archaeology, Kew (Westbury Scientific Publishing & Royal Botanic Gardens).

Geltner, G. 2006, Medieval prisons: between myth and reality, hell and purgatory, History Compass 4, 261-274.

Geltner, G. 2008a, The medieval prison. A social history, Princeton & Oxford (Princeton University Press).

Geltner, G. 2008b, Coping in medieval prisons, Continuity and Change 23 (1), 151-172.

Hoffmann, R.C. 1994, Remains and verbal evidence of carp (Cyprinus carpio) in Medieval Europe. In: W. Van Neer (ed.) Fish Exploitation in the Past: Proceedings of the 7th Meeting of the ICAZ Fish Remains Working Group (Annales du Musée Royal de l'Afrique Centrale, Sciences Zoologiques 274), Tervuren, 139-150.

Installé, H. 1997, Mechelen in 1576. Beschrijving aan de hand van het plan van Jan van Hanswijck. In: H. Installé, H. Rombaut & G. Croenen (eds), Mechelen, Historische Stedenatlas van België, Brussel (Gemeentekrediet), 55-150.

Küster, H. 2000, Trading in tastes: spices and flavorings. In: K. Kiple & K.C. Ornelas (eds) The Cambridge world history of food, Cambridge (Cambridge University Press), 431-437.

Lauwerier R.C.G.M. & J.T. Zeiler 2001, Wishful thinking and the introduction of the rabbit in the Low Countries, Environmental Archaeology 6, 87-90.

Lettany, L. (ed.) 2003, Het ongeschreven Mechelen, Archeologisch onderzoek op de Grote Markt en de Veemarkt 2001-2003, Mechelen (Stedelijke Musea Mechelen).

Lindemans, P. 1952, Geschiedenis van de landbouw in België, Antwerpen (De Sikkel).

Maes, L.T. 1947, Vijf eeuwen stedelijk strafrecht, Bijdrage tot de rechts- en cultuurgeschiedenis der Nederlanden, Antwerpen (De Sikkel).

Mézes, M. & L. Bartosiewicz 1994, Fish bone preservation and fat content, Offa 51, 361-364.

Muchembled, R. 1992, Le temps des supplices, De l’obéissance sous les rois absolus, XVe-XVIIIe siècle, Parijs (Armand Collin).

Pugh, R.B. 1970, Imprisonment in Medieval England (2nd, corr. ed.), Cambridge (Cambridge University Press).

Raveschot, P. 1982, Dobbel Slot/5. Mestput, Stadsarcheologie 6-3, 2-13.

Rösch, M. 2005, Pollen analysis of the contents of excavated vessels, direct archaeobotanical evidence of beverages, Vegetation History and Archaeobotany 14, 179-188.

Sawyer, R. 1988, Honey identification, Cardiff (Cardiff Academic).

Schoeffer, J. s.d., Historische aanteekeningen rakende de kerken, de kloosters, de ambachten en andere stichten der stad Mechelen (Anastatic reprint), Mechelen.

Scholliers, E. 1965, Lonen te Mechelen in de XVde en XVIde eeuw, in: C. Verlinden (ed.) Dokumenten voor de geschiedenis van prijzen en lonen in Vlaanderen en Brabant 2B, Brugge (De Tempel), 1244-1299.

Stroobant, L. 1897, Notes sur le système pénal des villes flamandes, du XVe au XVIIe siècle, Bulletin du Cercle archéologique, litteraire et artistique de Malines 7, (1897), 20-150.

Troubleyn, L., F. Kinnaer & A. Ervynck 2007, Het Steen en de burgers. Onderzoek van de laatmiddeleeuwse gevangenis van Mechelen, Mechelen (Stad Mechelen).

Van Doorne, V. 1980, Bennesteeg, Laat-middeleeuwse afvalput, Stadsarcheologie 4-2, 2-25.