References

Vos, W.K. 2009, Bataafs platteland. Het Romeinse nederzettingslandschap in het Nederlandse Kromme-Rijngebied, PhD thesis Amsterdam University / Amersfoort (Nederlandse Archeologische Rapporten 3).