References

Van der Velde, H. (ed.) 2008, Cananefaten en Friezen aan de monding van de Rijn. Tien jaar archeologisch onderzoek op de Zanderij-Westerbaan te Katwijk (1996-2006), Amersfoort (ADC monografie/ADC Rapport 1456).