References

Van Wijk, I.M. & R. Jansen (eds), 2010, Het urnenveld Slabroekse Heide op de Maashorst: een verkennend en waarderend archeologisch proefsleuvenonderzoek, Leiden (Archol Rapport 72).