References

Meirsman, E., M. Van Gils, B Vanmontfort., E. Paulissen, J. Bastiaens & Ph. Van Peer 2008b, Landschap De Liereman herbezocht. De waardering van een gestratifieerd finaalpaleolithisch en mesolithisch sitecomplex in de Noorderkempen (gem. Oud-Turnhout en Arendonk), Notae Praehistoricae 28, 33-41.